NMP SHO

NMP SHO

zondag 18 september 2011

National Championship Standard Pistol

OLt Vl Leurs: 531 Pts, Gold & National Champion (D1)
AJM Marique: 542 Pts, Gold & National Champion (S2)
1QC Michiels: 542 Pts, Silver (S1)

Geen opmerkingen: